Kezdőlap
https://cadcaminformatikustanfolyam.hu/

Részlet az informatikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01
 
Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus
 
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Kivitelező rajzoló
3.1.3. Műszaki rajzoló
3.1.4. Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5. Számítógépes tervrajzoló
3.1.6. Szerkesztőrajzoló
3.1.7. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket
kezelő technikus
Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.8. Adatbázis asszisztens
 
3.1.9. PC-támogató
 
3.1.10. Rendszeradminisztrátor
 
3.1.11. Számítógép programozó asszisztens
 
3.1.12. Számítógép ügyeletes
 
3.1.13. Számítógépes kisegítő technikus
 
3.1.14. Számítógépes műszaki technikus
 
3.1.15. Számítógépes rendszerkarbantartó
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Számítógépet kezel, szoftvereket használ
Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit
Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket
Műszaki ismereteket alkalmaz
CNC vezérlésű szerszámgépet kezel
CAD feladatokat végez
CAM feladatokat végez
Üzembe helyezést, bővítést végez
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
- számítógépet kezelni, üzemeltetni
- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni
- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni
- projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni
- alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni
- az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni
- 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel
- 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben
- 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben
- összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel
- az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni
- két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel
- megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni
- technológiai dokumentációt készíteni
- a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni
- a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni
- két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni
- két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni
- geometriai mérési feladatokat elvégezni
 
Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítés
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815 -12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817 -12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10818 -12 CNC gépkezelés, programozás
4.7. 10819 -12 CAM alapok
4.8. 10820 -12 CAD alapok
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
       
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
Záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815 -12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés,
munkaszervezés,
munkahelyi kommunikáció
szóbeli
5.2.5. 10817 -12 Hálózatok, programozás és
adatbázis-kezelés
gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10818 -12 CNC gépkezelés, programozás gyakorlati
5.2.7. 10819 -12 CAM alapok gyakorlati
5.2.8. 10820 -12 CAD alapok gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Komplett CAD és CAM dokumentáció elkészítése
A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket.
Az első részben szereplő alkatrészek közül egy esztergálással és egy marással elkészíthető alkatrész megmunkálásának tervezése CAM szoftver segítségével. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a kiválasztott munkadarabok műhelyrajzait, a megmunkálásokat tartalmazó CAM állományokat, a szimuláció végeredményét, a CNC programokat, felfogási tervet, szerszámtervet, műveleti lapokat.
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata
 
A vizsgafeladat ismertetése:
 
Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi mérőeszközök segítségével.
A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: CNC program készítése
 
A vizsgafeladat ismertetése:
 
Műhelyrajz alapján előgyártmány meghatározása, CNC program megírása adott vezérlőre, programbevitel, tesztelés (szimulációs környezetben is elvégezhető).
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
D) A vizsgafeladat megnevezése: CNC gépkezelés
 
Gyártási dokumentáció alapján előgyártmány befogása CNC szerszámgépbe.
Dokumentáció alapján felszerszámozás, szerszámbemérés, szerszámkorrekció beállítása, az alkatrész
legyártása.
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése:
 
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.
 
A vizsgafeladat ismertetése:
 
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza a következők szerint:
 
A 10 db tétel két részből áll:
-    „A” rész 10815 -12, 10826 -12, 10817 -12, 10820 -12, szakmai követelményeket tartalmazza
-    „B” rész szakmai 10818 -12, 10819 -12, 11498-12, 11499-12, 11500-12 követelményeket tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
 
A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

CAD-CAM informatikus, Kivitelező rajzoló, Műszaki rajzoló, Számítógépes műszaki rajzoló, Számítógépes tervrajzoló, Szerkesztőrajzoló, Számítógéphálózat-üzemeltető, Adatbázis asszisztens, PC-támogató, Rendszeradminisztrátor, Számítógép programozó assziszte Részlet a CAD - CAN  informatikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.